مهر ۱۰, ۱۳۹۸

ارائه نتايج پژوهش با بهترين، جديدترين و جذاب‌ترين قالبها

پس از پايان يك پژوهش يكي از اصلي‌ترين مراحل باقيمانده كه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است، شيوه ارائه نتايج پژوهش است.