مهر ۱۲, ۱۳۹۸

چاپ دیجیتال و قابلیت‌های آن

صنعت چاپ از آغاز پیدایش تاکنون، تغییرات و تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است. یکی از این تحولات، سیستم‌های چاپ تصاویر می‌باشد.
مهر ۱۶, ۱۳۹۸

کاربردهای چاپ افست در صنعت چاپ

بعد از انجام مراحل چاپ کتاب، باید مدل چاپ را نیز انتخاب کنید.