ویراستاری


 

ویراستاری چیست؟

ویراستاری، ویرایشگری و یا ادیتوری یک هنر نگارش در نویسندگی است. درواقع مهارت ویراستاری برای تنظیم و تصحیح خطاهای یک متن بر طبق اصول دستور زبان فارسی انجام می‌شود. شما می‌توانید مهارت ویراستاری را از طریق مطالعه کتب مختلف و آشنایی با سبک نوشتن، تسلط بر دستور و قواعد زبان فارسی کسب نمایید. ویراستاری و اصلاح یک متن باید در رفع ۴ اشتباه دستوری، زبانی، نگارشی و فنی انجام گیرد. درواقع برای ویراستاری درست و کامل باید کلمه به کلمه یک متن را دقیق بخوانید تا بتوانید هر اشتباه سهوی نویسنده را برطرف و تصحیح نمایید. در بعضی از اوقات باید در زمان مطالعه متن، وجود یک واژه ناهمگن و نامناسب در یک جمله را تشخیص و آن را تصحیح نمایید. درواقع در ویراستاری یک متن باید محتوا، بیان، نظم، علائم نگارشی، اعتبار و صحت را بررسی کنید و ضمن حفظ سبک نویسنده و صاحب اثر سعی کنید که خطاهای دستوری، نگارشی، حشویات وغیره را تصحیح کنید. شاید شغل ویراستاری به‌گونه‌ای به نظر می‌آید که نیاز به ابزار خاصی نداشته باشد و در منزل و با رایانه بتوانید انجام دهید؛ اما انجام این کار نیاز به تمرکز بالا و نکته‌بینی خاصی دارد. به صورتی که هیچ اشتباه کوچک و ریزی نباید از چشم شما دور بماند.

بیشتر بخوانیم


 


خدمات ویراستاری نشرینو
برخی از نمونه‌کارهای
ما در حوزه ویراستاری

_____________________


نظرات مشتریان ما

_____________________