ویراستاری


ویراستاری

ویرایشگری یا ویراستاری یا ادیتوری به فرایند انتخاب و آماده‌سازی محصولات نوشتاری، دیداری، تصویری، شنیداری، و رسانه‌ایِ برای انتقال اطلاعات می‌گویند. در فرایند ویرایش ممکن است تصحیح، تلخیص (خلاصه‌سازی)، ساماندهی و بسیاری از تغییرات دیگر به قصد تولیدِ اثری منسجم، یکدست، درست، دقیق و کامل صورت گیرد.انواع ویرایش بصورت کلی به دو بخش عمومی ( ویرایش بدون توجه به محتوا ) و بخش ویژه ( ویرایش با توجه به محتوا ) تقسیم میگردد. به شخصی که ویرایش می‌کند ویرایشگر یا ویراستار می‌گویند. هر نوشته باید از جهات گوناگونی مانند محتوا، بیان، صحّت و اعتبار، دقت، نظم، آراستگی و علایم نگارشی بررسی و بازبینی شود. به این بازبینی «ویرایش» یا «ویراستاری» می‌گویند. ویراستار موظف است که ضمن رعایت سبک صاحب نوشته یا مترجم، خطاهای دستوری، حشو، تکرار، گزافه‌گویی و عبارت‌های بی‌شیرازه و پریشان را سامان دهد. از دیگر عمده وظایف ویراستار میتوان به برطرف نمودن اشکالات نوشتاری ، نحوه فهرست نویسی و توجه به پاورقی ها اشاره نمود.
 


برخی از نمونه کارهای ما در حوزه ویراستاری