نمونه‌خوانی (نسخه‌پردازی)

آماده سازی کتاب مراحل مختلف و متنوعی دارد که هر کدام از آنها نیز نیاز به تخصصی خواهند داشت. برخی از این مراحل ممکن در انواع مختلف کتاب اندکی متفاوت باشند و یا حذف و یا با دقت بیشتری انجام گردند. یکی از مراحل آماده سازی کتب و نشریات دیگر را می‌توان مرحله نمونه خوانی دانست. همانطور که گفته شد این مرحله یعنی مرحله نمونه خوانی یکی از مراحل آماده سازی کتاب جهت در دسترس قرار گرفتن مشتریان خواهد بود. مرحله نمونه خوانی تقریبا آخرین مرحله پیش از چاپ کتاب می باشد. نمونه خوانی معمولاً در کتب مختلف با حساسیت های مختلف انجام می شود ولی یک نکته حائز اهمیت است که نمونه خوانی کتاب به طور معمول نسبت به نمونه خوانی مجلات و یا روزنامه ها از حساسیت بیشتری برخوردار است. مرحله نمونه خوانی پس از حروف چینی مطالب در سیستم چاپ قدیمی و پیش از چاپ در سیستم چاپ جدید بعد از مراحلی مانند ترجمه یا تالیف مطابق دستور آغاز می گردد. در نمونه خوانی به طور معمول سه مدل نمونه تهیه می گردد نمونه اول نمونه ای است که غلط های معمول عمل جا افتادن کلمات غلط‌های نگارشی و یا غلط های املایی در آن وجود دارد در سیستم چاپ قدیم هم چنین مسائلی مانند ه افتادگی سطح آن نیز وجود داشت که توسط نمونه خوان بایستی اصلاح می گردید نکته جالب توجه اینجاست که پس از آماده سازی و رفع ایراد در مرحله نمونه خوانی از نمونه اول نمونه دوم تهیه می گردد که معمولاً دولت‌ها و مشکلات بسیار کمتری نسبت به نمونه قبلی دارد ولی باز هم عاری از مشکلات نخواهد بود نمونه سوم پس از نمونه دوم تهیه شده و معمولاً بدون مشکل بوده و قابل ارائه برای چاپ خواهد بود. ایرادهایی که به طور معمول در نمونه خوانی از متن های مختلف گرفته می‌شود به غیر از غلط های املایی مسائلی مانند فاصله بین کلمات حروف سیاه و یا ضخیم تر ،حروف ایتالیک، ایرانیک و مطالب دنبال هم خواهد بود. غیر از این مسائل مطالب و جزئیات دیگری نیز در متون توسط نمونه خوان اصلاح خواهد شد.

مزایای نمونه‌خوانی نشرینو


تفاوت های نمونه خوانی و ویراستاری

شاید با تعاریف ارائه شده برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که نمونه خوانی با ویراستاری چه تفاوتی خواهد داشت ولی واقعیت اینجاست که ویراستاری و نمونه خوانی دو فعالیت مجزا از یکدیگر خواهند بود و در بسیاری از موارد می توان گفت که این دو فعالیت خود دو تخصص جداگانه هستند. ویراستاری عملاً به فرآیند انتخاب و آماده‌سازی محصولات و نوشتارهای متنی دیداری تصویری شنیداری و رسانه‌ای گفته می‌شود که هدفی برای انتقال اطلاعات خواهند داشت در این فرآیند ویرایش ممکن است تصحیح تلخیص و یا ساماندهی بسیاری از قسمت های محتوا توسط شخص ویراستار انجام گیرد تا بتواند محتوایی منسجم یک دست درست و دقیق از دل محتوای اولیه تهیه گردد. ویراستار معمولاً وظیفه با بیان صحت و سقم محتوا را نیز برعهده خواهد داشت همچنین می‌تواند در برخی از موارد تشخیص دهد که نویسنده گزافه‌گویی کرده است و یا بایستی اندکی بیشتر مطلب را می پرورانده این وظایف توسط شخص ویرایش کننده انجام خواهد شد و به ویراستار گفته می‌شود در صورتی که نمونه آن شخصی است که معمولاً متن را پیش از چاپ خوانده تا مشکلات ظاهری جا افتاده ها غلط های املایی و مسائلی از این دست را اصلاح نماید نمونه خوان به هیچ وجه نمی‌تواند در متن و صحت و سقم آن دخل و تصرفی داشته باشد.


خدمات نمونه‌خوانی نشرینو
نمونه‌خوانی آثار خود را به ما بسپارید

تلفن : 02144005538
موبایل : 09107680091