صفحه‌آرایی


صفحه آرایی یکی از نیازهای ضروری برای انتشار محتوای متنی و به خصوص قابل چاپ خواهد بود صفحه آرایی به معنی انتخاب فونت و همچنین ظواهر مناسب برای هر صفحه از کتاب و یا هر محتوای قابل چاپ و یا قابل نشر دیگر می باشد. در کل می توان گفت هر نوع فعالیتی که برای زیباتر کردن و جذاب‌تر کردن صفحات یک محتوای متنی مانند کتاب مجله و یا فایل pdf استفاده میشود رامی توان صفحه آرایی دانست. اما باید بدانید که صفحه آرایی نوعی هنر است چرا که استفاده از حداقل ها را می توان از ضروریات دانست ولی در صفحه آرایی حرفه‌ای می توان مخاطب را در نگاه اول به محتوای متنی با استفاده از جذابیت های بصری و چیدمان های مناسب به پاراگراف ها و المان های دیگر متن جذب نمود. نکات بسیار زیادی در صفحه آرایی حرف‌های بایستی رعایت شوند تا یک محتوای متنی و قابل انتشار مناسب برای مخاطب هدف تهیه و آماده گردد. برخی از این نکات مانند استانداردهای هستند که همگان به آنها آشنایی و تسلط دارند مانند انتخاب قطع مناسب برای محتوای متنی مورد نظر و یا استفاده از فونت و سایز فونت مناسب به همراه رنگ خوانا و مناسب برای فونت در نظر گرفته شده و یا استفاده از هدر و فوتر مناسب و به اندازه در صفحات محتوایی مورد نظر. اما واقعیت اینجاست که صفحه آرایی یک کتاب و یا مجله ای که شما به راحتی به آن می نگری با تخصص بسیار زیادی انجام خواهد شد و می‌تواند شرایط جذب مخاطب را برای این محتوا تا حدود بسیار زیادی دگرگون نماید. بنابراین لازم است بدانید که صفحه‌آرایی نیز مانند تولید محتوا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بایستی توسط متخصصین این حوزه به خوبی انجام گیرد.


خدمات صفحه آرایی نشرینونظرات مشتریان نشرینو

_____________________


 

قصه شروع فعالیت پیارینو قصه پر غصه تمام کسب‌و‌کارهایی است که با وجود سرمایه گذاری مناسب، تیم قدرتمند و بهره مندی از همه امکانات لازم به هدف خود نمی رسند. چیزی شبیه نداستن یک فوت کوزه گری.

عباس رحیمی (مدیر شرکت الف)